Logo Ergon


Je kunt het advies 'Beschut Werk' aanvragen via Ergon. Je kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Ergon. Je wordt dan uitgenodigd voor één van onze startbijeenkomsten en krijgt daarna aansluitend een persoonlijk adviesgesprek.

Ergon heeft veel ervaring met het aanvragen van een advies 'Beschut Werk'. We maken samen met jou een inschatting of 'Beschut Werk' inderdaad mogelijk is. Ergon bereidt de aanvraag 'Beschut Werk' voor en voegt de eigen bevindingen daaraan toe. Als er aanvullende informatie beschikbaar is, zoals een stageverslag van school, wordt dit ook toegevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees de privacyverklaring en disclaimer voor meer informatie.