Logo Ergon


Klachten
Ergon streeft er naar haar taken op een zorgvuldige en klantgerichte wijze uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld. In dat geval kunt u een klacht indienen. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Voorbeelden
U kunt een klacht indienen als u vindt dat Ergon zich niet juist tegenover u heeft gedragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • U krijgt geen antwoord op een brief.
  • U krijgt niet de informatie waarom u heeft gevraagd.
  • U bent onheus bejegend.
  • Er zijn toezeggingen gedaan, die niet worden nagekomen.
  • U bent ontevreden over de geleverde dienst.

Hoe?
U kunt uw klacht indienen door een brief te sturen naar:

            Ergon

            T.a.v. klachtenfunctionaris

            Postbus 601

            5600 AP Eindhoven

Vermeld in uw brief uw adres en telefoonnummer en geef als onderwerp aan dat het om een klacht gaat. Probeer zo duidelijk mogelijk weer te geven;

  • over wie de klacht gaat of over welk bedrijfsonderdeel
  • waar en wanneer de gedraging heeft plaatsgevonden waarover u wilt klagen.

Op die manier kunnen wij uw klacht het beste in behandeling nemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees de privacyverklaring en disclaimer voor meer informatie.