Skip to main content

Regelingen en subsidies

Werkgevers die actief werken aan een inclusieve arbeidsmarkt kunnen gebruikmaken van een aantal regelingen en subsidies. Deze regelingen veranderen regelmatig of lijken complex. Ergon is altijd op de hoogte van de mogelijkheden van regels en subsidies en hoe die voor werkgevers het beste werken. We wijzen je ook hierin graag de weg!

Contact opnemen

Direct contact opnemen met een werkconsulent van Ergon

De voordelen van sociaal ondernemen

Allereerst: sociaal ondernemen doe je omdat het moet! Iedereen heeft recht op werk, ook mensen die zelf wat moeilijker aan het werk komen. Samen creëren we een omgeving waarin iedereen een kans krijgt. Ergon ondersteunt werkgevers met een jobcoach of proefplaatsing, maar ook met financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken, en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Afhankelijk van de specifieke plaatsing kunnen een of meerdere van onderstaande subsidies en regelingen gelden. Onze werkmakelaars kunnen je precies vertellen voor welke subsidie of regeling je als werkgever in aanmerking komt.

 

Subsidiemogelijkheden

Loonkostensubsidie

Bij loonkostensubsidie ontvangt de werkgever direct of indirect een doorgaans fikse korting op de loonsom. Als je iemand in dienst krijgt die door zijn beperking duidelijk minder presteert dan andere werknemers, ontvang je loonkostensubsidie of loondispensatie. Hiermee wordt de verminderde arbeidsproductiviteit van de medewerker gecompenseerd.

Stagebeurs, startersbeurs, meesterbeurs

Afhankelijk van de plaats waar jouw onderneming gevestigd is, bestaat de mogelijkheid voor diverse stimuleringsregelingen. Bijvoorbeeld voor stageplekken voor MBO/HBO/WO leerlingen (dagopleiding), starters in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar, maar ook voor werkzoekende 50+'ers.

 

Beperkt werkgeversrisico

Via verschillende belastingafdrachten kunnen werkgevers gecompenseerd worden voor het in dienst nemen van medewerkers uit verschillende wettelijke regelingen.

Lage inkomens-voordeel (LIV)

Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 125% (o.b.v. een 40-urige werkweek) van het minimumloon. Klik hier voor meer informatie.

No-riskpolis/low-riskpolis

Om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken in geval van ziekte zijn er financiële regelingen beschikbaar, zoals de no-riskpolis en de low-riskpolis.

Mobiliteitsbonus

Wanneer je een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kun je korting krijgen op de totale premies van de belastingdienst. Deze bonus kan gezien worden als een tegemoetkoming in de extra kosten die een werkgever (soms) moet maken voor het inpassen van iemand met een arbeidsbeperking. Klik hier voor meer informatie.

 

Detachering

Medewerkers kunnen via Ergon gedetacheerd worden bij een werkgever. Eventuele subsidie wordt dan in het uurtarief verdisconteerd. Zo heb je als werkgever een zorgeloze juridische basis voor een werkrelatie. Je betaalt alleen de gewerkte uren. Ergon neemt alle werkgevers-risico's voor haar rekening.

 

Begeleiding

Vast aanspreekpunt

Ergon wil dat werkzoekenden een baan vinden én houden die bij ze past. Een goede match met het werk en de organisatie is daarom belangrijk. Daarvoor geven we onze medewerkers begeleiding en coaching op maat. De werkmakelaars van Ergon ondersteunen medewerkers in hun ontwikkeling en zijn vast aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de werkgever.

Soms hebben medewerkers extra begeleiding nodig. Bij individuele plaatsingen kan dit gaan om begeleiding op afstand of jobcoaching. Bij groepsgewijze plaatsingen kan (werk)begeleiding meegeleverd worden. Ook ondersteuning van je eigen leidinggevenden op de werkvloer wordt door ons professioneel ingevuld.

Jobcoach

Sommige medewerkers met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij krijgen een jobcoach die ondersteunt bij het inwerken en bij het wennen aan nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden. Maar de jobcoach helpt ook de werkgever om de juiste voorwaarden te creëren zodat de medewerker zo goed mogelijk functioneert of om ondersteunende regelingen aan te vragen.


Werkplekaanpassing

Als een werkplek aangepast moet worden, zodat de medewerker zijn werk goed kan doen en hiervoor moeten kosten gemaakt worden, kan de werkgever een tegemoetkoming krijgen in deze kosten.

Een aanpassing van de werkplek voor een medewerker met een arbeidsbeperking kan noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. Voorbeelden zijn een aangepaste bureaustoel of een rolstoeltoegankelijke werkruimte. Werkplekaanpassingen worden vergoed door Ergon.

 

Uitgelicht

Werk voor iedereen

Er is werk voor iedereen. Dat is onze visie. En dat zie je terug op onze werkleerplekken. Zowel intern als extern. 

Nieuws

Events? Samenwerkingen? Blijf up to date via onze nieuwsrubriek.

Vacatures

Bekijk het actuele vacatureaanbod voor staf- en kaderfuncties.