Skip to main content
15 juli 2020

Nieuws

‘De combinatie van kennis en praktijk is direct toepasbaar’

‘Ergon is er voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in de regio Eindhoven’, vertelt Jantine Knobbe. ‘Bij Ergon ontwikkelen en begeleiden we mensen met een blijvende arbeidsbeperking in en naar werk. Ook begeleiden we mensen die tijdelijk een afstand hebben tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die in de bijstand zitten’.

Jantine is opleidingsfunctionaris bij Ergon. Zij onderzoekt de opleidingsbehoefte bij hun medewerkers en coördineert de trainingen en opleidingen. Trainingen van MEE zijn al jarenlang onderdeel van het opleidingsprogramma bij Ergon. 

Jantine: ’Binnen Ergon werken we vanuit het principe Sturen op Zelfsturing. De werkwijze van MEE sluit hier goed op aan. Ook MEE werkt vanuit eigen regie. Bij MEE is veel expertise op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, autisme en licht verstandelijke beperking en welke invloed dit heeft op mensen. De trainingen van MEE leiden tot meer begrip. Soms is bepaald gedrag geen onwil, maar komt het voort uit een beperking. Meer kennis van bijzonderheden als gevolg van een beperking, maakt dat je je begeleiding beter op deze persoon kunt afstemmen.

Daarnaast geeft het inzicht in welke maximale mate van zelfsturing je kunt bereiken. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking is dit punt bijvoorbeeld eerder bereikt. Trainingen van MEE worden bij ons dan ook vooral ingezet bij onze consulenten en andere medewerkers die mensen begeleiden. We kunnen snel schakelen met MEE. We hebben korte lijnen met de trainer en werken prettig samen. Al werkende wijs bepalen we het vervolg, aan de hand van de behoefte van de deelnemers.

Onze medewerkers hebben al veel modules kennis en praktijk gevolgd. In totaal meer dan 300! We zijn ooit gestart met autisme trainingen. Daarna volgden trainingen op het gebied van licht verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens de trainingen vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Dat én de goede begeleiding van hen door de trainer maakt dat het echt gaat leven. De combinatie van kennis en praktijk is direct toepasbaar en gekoppeld aan de werksituatie bij Ergon. Bijvoorbeeld bij de training ‘Autisme op de werkvloer’ gaan deelnemers letterlijk de werkvloer op of beoordelen de werkvloer aan de hand van foto’s. Daar komen mooie tips uit. Hoe weten de medewerkers bijvoorbeeld dat het pauze is? Hoeveel en welke borden hangen er?

Deelnemers reageren heel positief. De trainingen zijn niet verplicht, mensen schrijven zich naar behoefte in. En zijn daar enthousiast over. De trainingen zijn goed te volgen en leveren hen heel veel op. Deelnemers kunnen de volgende dag direct aan de slag met wat ze geleerd hebben. Met alternatieven voor wat ze anders kunnen doen.

Laatst kreeg ik ook een mooie terugkoppeling van een businessunitmanager: ‘De training was enorm leuk, mensen zijn gemotiveerd, hij is praktisch, leverde nieuwe inzichten, echt gericht op de werkvloer.’’

Nawoord van de redactie: Dit verhaal is geschreven voor de uitbraak van het Coronavirus. De afgelopen maanden hebben de trainingen door MEE bij Ergon even stilgelegen. Deze maand wordt de training hervat volgens geldende coronamaatregelen.

Uitgelicht

Werk voor iedereen

Er is werk voor iedereen. Dat is onze visie. En dat zie je terug op onze werkleerplekken. Zowel intern als extern. 

Nieuws

Events? Samenwerkingen? Blijf up to date via onze nieuwsrubriek.

Vacatures

Bekijk het actuele vacatureaanbod voor staf- en kaderfuncties.