Skip to main content
17 maart 2020

Nieuws

Ergonbeleid rondom coronavirus

Het beleid van Ergon betreffende het coronavirus is erop gericht om de risico's voor onze medewerkers en kandidaten zo klein mogelijk te maken. Ergon volgt hierbij de informatie van de overheid en de richtlijnen van het RIVM nauwlettend. We realiseren ons dat de impact van de coronacrisis lang gaat duren en dat deze enorm groot is. Voor ons betekent dat meer dan ooit onze kerntaak uitvoeren: het bieden van passend en blijven uitvoeren van noodzakelijk werk. We leggen dat graag uit.

Kijk op www.ergon.nl/corona voor de laatste updates.

Ergon blijft open, we passen ons aan

De structuur die werk biedt aan de mensen die bij ons werken is belangrijk voor hun welzijn. Er wordt op Ergon gerekend. Overheidsbeleid is gericht op waar mogelijk continuering van uitvoering van werk. Daarnaast willen we net als andere bedrijven in Nederland de opdrachten voor klanten zo veel als mogelijk uitvoeren om onze bijdrage te leveren aan een duurzame en circulair functionerende economie. Bij het aannemen van ons werk maken wij - vooral ook nu - steeds de zorgvuldige afweging tussen gezondheidsrisico’s, het welzijn van onze mensen en het economisch belang.

Als er landelijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd en/of als het werk daartoe aanleiding geeft, zullen we onze besluiten opnieuw overwegen. Het Managementteam van Ergon overlegt iedere dag en stelt daar waar nodig richtlijnen en maatregelen bij. Dagelijks communiceren wij aan onze medewerkers en hun begeleiders de veranderingen in richtlijnen en maatregelen via interne kanalen zoals intranet, broadcast en posters.

Vitale bedrijfsonderdelen

Het volledig stilleggen van onze bedrijfsprocessen is geen optie. Daarvoor zijn verschillende onderdelen van onze organisatie te belangrijk. Voor veel zorginstellingen in de regio wassen wij de kleding van de patiënten. Dit moet door blijven gaan. Ook schoonmaak is essentieel, immers, hygiëne is juist nu een belangrijk onderdeel van de coronabestrijding.

Aandacht voor iedereen bij Ergon

Wij willen onze medewerkers, kandidaten en onze bezoekers zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, hebben we een Ergonbeleid opgesteld. We baseren ons daarbij op de richtlijnen van de overheid en het RIVM en volgen deze zorgvuldig. Ons beleid kan daarom regelmatig bijgesteld worden.

Voor nu geldt:

 • Ergon-medewerkers met verkoudheidsklachten, keelpijn, griepverschijnselen en/of koorts dienen zich ziek te melden bij hun leidinggevende en thuis uit te zieken. Na 24-uur klachten vrij zijn, kan men weer aan het werk.
 • Ergon-medewerkers met een kwetsbare gezondheid of een verminderde weerstand, waarvoor een besmetting evident zeer ernstige gevolgen zou hebben, vragen wij om thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Dit gaat in overleg met de leidinggevenden van de betrokken medewerkers.
 • We vragen aan Ergon-medewerkers die thuis kunnen werken om dat in overleg met hun leidinggevende ook zo veel mogelijk te doen. Er wordt ingezet op voldoende thuiswerklicenties, devices en tools voor conferencecall om dit mogelijk te maken.
 • Medewerkers die – deels – thuis moeten blijven voor de verzorging van – jonge – kinderen (omdat deze niet naar school of opvang kunnen), bespreken dit met hun leidinggevende. Ergon gaat er van uit dat ouders zelf opvang regelen voor hun kinderen. Wij gaan er wel van uit dat medewerkers dit kunnen combineren met (deels) thuis werken of de zorg kunnen delen met iemand anders. Wanneer medewerkers geen oplossing hebben voor opvang melden ze dit bij hun leidinggevende en wordt er samen bekeken hoe dit op te lossen.
 • Bijeenkomsten, trainingen en vergaderingen in grotere groepen zijn geannuleerd. Extern overleg wordt alleen gehouden indien noodzakelijk en zoveel mogelijk telefonisch of via videoconferences. Intern overleg beperken wij tot maximaal vijf personen met in achtneming een passende afstand van 1,5 meter.

Gevolgen voor onze bedrijfsvoering

Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze bedrijfsvoering en voor afspraken die we met opdrachtgevers hebben gemaakt. Heeft u vragen hierover, stel deze dan aan uw contactpersoon bij Ergon.

Als toch ten gevolge van onderbezetting door ziekte onze begeleiding van onze medewerkers en kandidaten niet kan voldoen aan de kwaliteit die we van onszelf vragen, kan op onderdelen de omvang van onze werkzaamheden worden aangepast en zullen we in overleg met de betreffende klant treden om hierover afspraken te maken. 

Informatie voor bezoekers

Bezoekers zijn welkom bij Ergon indien zij geen gezondheidsklachten hebben die kunnen passen bij een besmetting met het coronavirus (griep, verkoudheid, hoesten en/of koorts). Heeft u een of meerdere van deze gezondheidsklachten, dan verzoeken wij u het bezoek uit te stellen. 

Hygiënemaatregelen op alle Ergon-locaties

Op al onze locaties hanteren wij een aantal hygiënemaatregelen: 

 • Hoesten en niezen doen we in onze elleboog
 • We gebruiken papieren zakdoekjes als we moet snuiten en gooien deze direct weg
 • We schudden geen handen
 • We wassen vaak en goed onze handen, in ieder geval voor het eten en na gebruik van het toilet
 • We gebruiken zeep bij het handen wassen
 • We lopen geen onnodige risico’s in contact met elkaar, we houden minimaal 1,5 meter afstand (ongeveer drie armlengtes).

Bij Ergon letten wij goed op elkaar!

Yvonne van Mierlo
Algemeen directeur Ergon

Uitgelicht

Werk voor iedereen

Er is werk voor iedereen. Dat is onze visie. En dat zie je terug op onze werkleerplekken. Zowel intern als extern. 

Nieuws

Events? Samenwerkingen? Blijf up to date via onze nieuwsrubriek.

Vacatures

Bekijk het actuele vacatureaanbod voor staf- en kaderfuncties.