Skip to main content
30 augustus 2023

Nieuws

Partnership tussen Summa en Ergon versterkt kansen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Met het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant wordt de huidige samenwerking tussen Summa College en Ergon verstevigd in een partnership met een helder doel. Zich samen sterk maken voor het creëren van meer ontwikkel- en werkkansen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn prachtige ambities geformuleerd op vier thema’s: Ontwikkelen en leren, Uitbesteding van werk aan Ergon, Creëren van functies bij het Summa voor de doelgroep van Ergon en Samenwerken met partners in de regio.

Laurent de Vries, voorzitter van College van bestuur van Summa: “Om bij te dragen aan een betere balans in de regionale arbeidsmarkt, helpt het als we samen kansen zien en nieuwe initiatieven ontwikkelen. Een mooie krachtenbundel van onze expertise op het gebied van mens en ontwikkeling, en werk en ontwikkeling!” Yvonne van Mierlo, algemeen directeur Ergon: “We zijn erg blij met deze verdieping van onze samenwerking. We werken al op een hele fijne manier samen en zien meer kansen om te benutten. We zijn dankbaar voor Summa als partner om hierin samen op te trekken. Dit biedt nieuwe kansen voor ontwikkeling van werkzoekenden en medewerkers en daarmee ook doorstroom van kandidaten naar de arbeidsmarkt”.

Ontwikkelthema’s

  1. Ontwikkelen en Leren: Door kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van onderwijs, ontwikkelen & leren en werkgelegenheid. Onder meer door het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van opleidingsprogramma's en trainingen voor het versterken van de vaardigheden en competenties.
  2. Uitbesteding van werk aan Ergon: Sinds een aantal jaren wordt door het Summa al werk uitbesteed aan de werkleerbedrijven Ergon Post en Ergon Wasserij. Summa gaat in beeld brengen of er mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding.
  3. Creëren van werkkansen bij Summa: De afgelopen jaren zijn er vijf medewerkers met een arbeidsbeperking binnen het Summa College gestart waarvan twee medewerkers een vaste aanstelling. Het doel is om in 2025 tot een aantal van 15 medewerkers te komen.

            Samenwerken met partners in de regio: Stimuleren van samenwerking tussen het Summa, Ergon en andere regionale partners om de kansen op duurzaam werk, onderwijs en ontwikkeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Uitgelicht

Werk voor iedereen

Er is werk voor iedereen. Dat is onze visie. En dat zie je terug op onze werkleerplekken. Zowel intern als extern. 

Nieuws

Events? Samenwerkingen? Blijf up to date via onze nieuwsrubriek.

Vacatures

Bekijk het actuele vacatureaanbod voor staf- en kaderfuncties.